……
”Wszystkiego co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć
i wyobrażać sobie lepszy świat”

Robert Fulghum

MIASTO SZCZECINEK- PRZEDSZKOLE PUBLICZNE IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

NR KONTA 13  8935 0009 1300 4768 2000 0010

 

RADA RODZICÓW PRZY PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W SZCZECINKU

NR KONTA 40 1090 1711 0000 0001 3523 3945

 

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ PRZEDSZKOLA

kmprzedszkole@wp.pl
……

 

Nasze przedszkole istnieje od 1978 roku i jest placówką publiczną, której organem prowadzącym jest  Miasto Szczecinek.
Znajduje się przy ulicy Księżnej Elżbiety 2 i położone jest w pobliżu parku miejskiego.

…..

Od 2004 roku nasza placówka nosi imię Kornela Makuszyńskiego.
Dyrektorem przedszkola jest mgr Barbara Żeromska.
W chwili obecnej jesteśmy przedszkolem 7-oddziałowym.
Przedszkole działa w godzinach od 6.30 do 16.00.
Obejmuje opieką dzieci w wieku od 3 do 6 lat całodziennym wyżywieniem.

…..

…..

I śniadanie – godz. 8.30

II śniadanie – godz. 11.00
….
Obiad – godz. 13.15
….

…………………..

,,,,,
,,,,

Priorytetowym działaniem przedszkola jest wszechstronny rozwój dziecka, dbanie o jego dobro, współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

 

CERTYFIKATY:

 • Zachodniopomorski Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie – 2016
 • Certyfikat „Wielkiego Balu Księżniczek Disneya”
 • Certyfikat „Dzień Wiosny w Europie” – 2006
 • Certyfikat „Kubusiowy Przyjaciele Natury” – 2011/2012
 • Certyfikat – za wzięcie udziału w akcji ekologicznej, dotyczącej recyklingu i segregacji odpadów
 • Certyfikat Społecznego Zaangażowania Placówki – kampania „Wszystkie kolory świata” – 2012/2013
 • Certyfikat Akademii Zdrowego Przedszkolaka – „Jemy sezonowe warzywa i owoce” – 2012
 • Certyfikat Akademii Zdrowego Przedszkolaka – „Przedszkolak pełen zdrowia”
 • Certyfikat Akademii Zdrowego Przedszkolaka – „Zboża zjadamy, energię z nich mamy” – 2013
 • Certyfikat Akademii Zdrowego Przedszkolaka – „Podróż do mlecznej krainy” – 2013
 • Certyfikat Akademii Zdrowego Przedszkolaka – „Przedszkolak bezpieczny w środowisku” – 2013
 • Certyfikat Projektu Edukacji Społecznej – „Gwiazdka dla Afryki” – 2014
 • Certyfikat „Kubusiowy Przyjaciele Natury” – 2017/2018
 • Certyfikat ”Przyjaciel (Nie) Potrzebnej Książki – 2017/2018
 • Certyfikat „Kubusiowy Przyjaciele Natury” – 2018/2019
 • Certyfikat ”Pocztówkowe Przedszkole” – 2018/2019
 • Certyfikat WZOROWEJ PLACÓWKI  ”Małego Misia w Świecie Wielkiej Literatury” – 2019
 • Certyfikat ”Ekokulturalne Przedszkole ”- kat. EKOPLATYKA- 2020
 • Certyfikat ”Ekokulturalne Przedszkole ”- kat. EKOPRZESTRZEŃ – 2020
 • Certyfikat WZOROWEJ PLACÓWKI  ”Małego Misia w Świecie Wielkiej Literatury” – 2021
 • Certyfikat PRZYJAZNEJ PLACÓWKI- 2021

POSIADAMY:

 • Odznakę za projekt eTwinning – „Small polyglot” – 2011
 • Odznakę za projekt eTwinning – „MY DEAR PARENTS” – 2013
 • Tytuł – ,,Przedszkolak bezpieczny w sieci” – 2021

 

 

 

 

Wszystkie dzieci i ich rodzice w razie potrzeby uzyskają fachową pomoc psychologiczną, pedagogiczną udzielaną przez specjalistów z poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Dbamy również o dzieci: z wadą wymowy – opieka logopedyczna, z wadą postawy – zajęcia korekcyjne.

 

KONCEPCJA PRACY I ROZWOJU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W SZCZECINKU W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

CELE KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA

 1. Rozwijanie postaw twórczych dziecka poprzez stosowanie aktywnych metod pracy i umożliwienie kontaktu ze sztuką.
 2. Tworzenie warunków do rozwoju aktywności dziecka na różnych płaszczyznach jego działalności, a także sfery najbliższego rozwoju.
 3. Sprzyjanie indywidualnemu rozwojowi dziecka, dostosowanie oddziaływań do jego potrzeb i możliwości.
 4. Aktywizowanie rodziców do udziału w życiu przedszkola i efektywne angażowanie ich do realizacji zadań określonych w koncepcji.
 5. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami w procesie wychowania i edukacji.
 6. Organizowanie warunków działalności przedszkola, pozwalających na zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa w każdej sytuacji.
 7. Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli.
 8. Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia przedszkola gwarantującego właściwą realizację zadań placówki.
 9. Przestrzeganie i upowszechnianie praw dziecka.
 10. Promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym.

 

KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI:

PRACA Z DZIECMI:

 • adaptacja dziecka w przedszkolu- realizacja programu adaptacyjnego
 • diagnozowanie umiejętności, potrzeb poprzez obserwację dzieci, analizę wytworów działalności dziecięcej
 • wspomaganie dzieci w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej- powołanie i działalność zespołów
 • tworzenie i realizacja programów autorskich
 • tworzenie i realizacja projektów edukacyjnych
 • realizacja programu profilaktyczno-wychowawczego przedszkola i planów wychowawczych poszczególnych grup.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

 • udział rodziców na zajęciach otwartych, uroczystościach, wycieczkach i spotkaniach integracyjnych,
 • prowadzenie strony internetowej przedszkola- umieszczanie aktualnych wydarzeń z życia przedszkola,
 • aktywizowanie członków Rady Rodziców w życie przedszkola
 • systematyczne prowadzenie kącika dla rodziców-przekazywanie bieżących informacji,
 • uczestniczenie rodziców w przedszkolnych konkursach plastycznych i literackich.

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM:

 • Miejski Ośrodek pomocy Społecznej-udział w akcjach charytatywnych na rzecz środowiska lokalnego,
 • Schronisko dla zwierząt w Szczecinku
 • Muzeum Regionalne w Szczecinku
 • Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior
 • Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna
 • SAPiK
 • Straż Pożarna
 • Straż Miejska
 • Policja
 • Biblioteka Publiczna im.K.Makuszyńskiego w Szczecinku
 • Biblioteka Publiczna im. Horydyńskiego w Szczecinku
 • Nadleśnictwo Szczecinek- poznawanie środowiska przyrodniczego
 • Agencje Artystyczne- oglądanie spektakli teatralnych i słuchanie koncertów muzycznych
 • LOP Szczecinek
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Szczecinku