Regulamin rekrutacji na szkolny  2022/2023

Załącznik;

Regulamin Rekrutacji 2022-2023


Załącznik do pobrania:

–> Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

 


 

 

Zarządzenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2022/2023 harmonogramu postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego.

 

zarządzenie Burmistrza-rekrutacja 2022-2023

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do

Przedszkola Publicznego im. Kornela Makuszyńskiego w Szczecinku

na rok szkolny 2022/2023

 

Wniosek o przyjecie dziecka (RODO)

 

Oświadczenia do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola

OŚWIADCZENIE Nr 1

OŚWIADCZENIE Nr 2

OŚWIADCZENIE Nr 3

OŚWIADCZENIE Nr 4


Lista dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny sierpień 2021

 


..

Informacja!!

  • W miesiącu lipcu Przedszkole Publiczne im. Kornela Makuszyńskiego nie pełni dyżuru.

  • W związku z planowanym remontem naszego przedszkola liczba dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny w miesiącu sierpniu 2021 roku będzie ograniczona.

  • Przyjęte zostaną tylko te dzieci z naszego przedszkola, których oboje rodzice pracują w sierpniu i nie mają możliwości zapewnić dziecku opieki.

  • Wnioski wraz z oświadczeniami proszę przesyłać w terminie 04.05.2021r.- 14.05.2021r. na naszego e-maila: kmprzedszkole@wp.pl bądź dostarczyć do biura.

 

Załączniki;

  1. Wniosek o przyjecie dziecka (RODO) SIERPIEŃ 2021

  2. OŚWIADCZENIE Nr 1

  3. OŚWIADCZENIE Nr 2

  4. OŚWIADCZENIE Nr 3

  5. OŚWIADCZENIE Nr 4

.INFORMACJA

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do Przedszkola Publicznego

im. Kornela Makuszyńskiego w Szczecinku na rok szkolny 2021/2022

zobowiązani są do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka w terminie

15 – 23 kwietnia 2021r.


do godz. 1500

na adres e-mail: kmprzedszkole@wp.pl

Niepotwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia do przedszkola do dnia 23 kwietnia 2021r. jest jednoznaczne ze skreśleniem kandydata z listy dzieci

przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2021/2022.

 

Załączniki:

1.Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

2. Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola- druk

 

 

 


Załącznik:

–> Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego wg RODO


….

Drodzy rodzice w związku z obecną sytuacją

prosimy, aby (w miarę możliwości) wypełnione  wnioski przesyłane były  na adres placówki- kmprzedszkole@wp.pl 


….

Zarządzenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia
28 stycznia 2021 r.


Załącznik:
–>  Zarządzenie Burmistrza- rekrutacja na rok szkolny 2021-2022


Wniosek o przyjęcie dziecka do

Przedszkola Publicznego im. Kornela Makuszyńskiego w Szczecinku

na rok szkolny 2021/2022

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

–> Wniosek o przyjecie dziecka (RODO)

 

Oświadczenia do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola

OŚWIADCZENIE Nr 1
..
OŚWIADCZENIE Nr 2
..
OŚWIADCZENIE Nr 3
..
OŚWIADCZENIE Nr 4

 

 

 


 

INFORMACJA
Rodzice kandydatów zakwalifikowanych
do Przedszkola Publicznego im. Kornela Makuszyńskiego w Szczecinku
na dyżur wakacyjny (sierpień) w roku szkolnym 2019/2020
zobowiązani są do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka w terminie
19 – 24 czerwca 2020 r. do godz.15:00
na adres email: kmprzedszkole@wp.pl
Nie potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia do przedszkola do dnia
24 czerwca 2020r. jest jednoznaczne ze skreśleniem kandydata z listy
dzieci przyjętych do przedszkola na dyżur wakacyjny
na rok szkolny 2019/2020.

 

Załącznik:

Lista dzieci zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych na dyżur wakacyjny (sierpień) 


INFORMACJA
Rodzice kandydatów zakwalifikowanych
do Przedszkola Publicznego im. Kornela Makuszyńskiego w Szczecinku
w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021
zobowiązani są do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka w terminie
19 – 24 czerwca 2020r. do godz. 15:00
na adres email: kmprzedszkole@wp.pl
Nie potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia do przedszkola do dnia
24 czerwca 2020r. jest jednoznaczne ze skreśleniem kandydata z listy
dzieci przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2020/2021.

 

Załącznik:

Lista dzieci zakw-niezakw  – UZUPEŁNIAJĄCA


 

Informujemy, że wnioski na dyżur wakacyjny (Sierpień 2020r.),
można składać do dnia  10.06.2020r.

 


Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Publicznego im. Kornela Makuszyńskiego w Szczecinku 

Dyżur wakacyjny (Sierpień 2020 r.)  

 

  załącznik  –>  Wniosek o przyjecie dziecka (RODO) sierpień

 


 

KOMUNIKAT

 

 

Szanowni Rodzice, jeżeli Państwa dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia, do Przedszkola Publicznego im. Kornela Makuszyńskiego w Szczecinku na rok szkolny 2020/2021 (LISTA PONIŻEJ), jesteście Państwo zobowiązani do pisemnego potwierdzenia woli zapisu dziecka do naszego przedszkola . Należy to uczynić zgodnie z harmonogramem rekrutacji w dniach od 15 kwietnia 2020 do 22 kwietnia 2020 do godziny 15:00. Druk POTWIERDZENIA WOLI zapisu dziecka do przedszkola jest do pobrania poniżej. Należy go wydrukować, wypełnić i zeskanowany odesłać na pocztę przedszkola kmprzedszkole@wp.pl (jest to wskazana forma przekazu ze względu na obecną sytuację). Jeżeli ktoś nie ma takiej możliwości, może wypełniony druk umieszczony w kopercie dostarczyć w tych dniach, w godzinach od 9:00 do 11:00 do przedszkola i umieścić go w skrzynce pocztowej zamieszczonej przy drzwiach głównych przedszkola. Nie złożenie potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola jest jednoznaczne z rezygnacją przyjęcia dziecka do przedszkola.

Dyrektor przedszkola

Barbara Żeromska

Załączniki:

1. lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola

2. potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola- druk

 

 

 

 


UWAGA

PRZEDSZKOLE ZAMKNIĘTE DO DNIA 26.04.2020r

REKRUTACJA:

– WYNIKI REKRUTACJI DZIECI NA ROK SZKOLNY 2020/2021 ZOSTANĄ ZAMIESZCZONE DNIA 14.04.2020r. O GODZ.15.00 NA INTERNETOWEJ STRONIE PRZEDSZKOLA    kmprzedszkole.szczecinek.pl

 

-RODZICE POWINNI ZAPOZNAĆ SIĘ Z WYNIKAMI I POCZYNIĆ DALSZE KROKI ZWIĄZANE ZE ZŁOŻENIEM DEKLARACJI WOLI PRZYJĘCIA ZAKWALIFIKOWANYCH DZIECI DO PRZEDSZKOLA ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI ZAMIESZCZONYMI NA STRONIE

INTERNETOWEJ.

 

Tel. 506 198 514 – dyrektor przedszkola


UWAGA!

Informujemy, że w dniu jutrzejszym tj. 31.03.2020r.
biuro przedszkola będzie otwarte w godzinach
od 10:00 do 11:00.
W tym czasie istnieje możliwość dostarczenia
wniosków rekrutacyjnych w formie papierowej.

 


Informujemy, że  w związku z obecną sytuacją wnioski rekrutacyjne przyjmowane są drogą mailową.

Prosimy, o pobieranie  poniższych załączników dotyczących rekrutacji,
a następnie przesłanie, wypełnionych dokumentów na
adres placówki- kmprzedszkole@wp.pl

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Wniosek o przyjęcie dziecka

Oświadczenia do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola

OŚWIADCZENIE Nr 1
OŚWIADCZENIE Nr 2
OŚWIADCZENIE Nr 3
OŚWIADCZENIE Nr 4

 

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego wg RODO

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021

Zarządzenie Burmistrza – harmonogram