(poniżej opis umieszczonego zdjęcia)

 

INFORMACJA!

 

  • W miesiącu lipcu  Przedszkole Publiczne im Kornela Makuszyńskiego nie pełni dyżuru.
  • W sierpniu przedszkole pełni dyżur wakacyjny (3 grupy)
  • Wnioski wraz z oświadczeniami proszę składać w biurze przedszkola bądź przesyłać na naszego e-maila: kmprzedszkole@wp.pl w terminie 06.05.2024- 22.05.2024
  • W pierwszej kolejności zostaną przyjęte tylko te dzieci z naszego przedszkola, których oboje rodzice pracują w sierpniu i nie mają możliwości zapewnić dziecku opieki.

podpis i pieczątka Dyrektora

 

 Wniosek o przyjęcie do przedszkola na sierpień 2024r.

 

Załącznik:
–> Wniosek o przyjecie dziecka (RODO) SIERPIEŃ 2024
OŚWIADCZENIE Nr 1
OŚWIADCZENIE Nr 2
OŚWIADCZENIE Nr 3
OŚWIADCZENIE Nr 4


(poniżej opis umieszczonego zdjęcia)

INFORMACJA!

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do Przedszkola Publicznego im. Kornela Makuszyńskiego w Szczecinku na rok szkolny 2024/2025 zobowiązani są do potwierdzenia woli przyjęcia w terminie 16-23 kwietnia 2024r. do godz. 15:00 w biurze przedszkola lub na adres e-mail kmprzedszkole@wp.pl

Niepotwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia do przedszkola do dnia 23 kwietnia 2024r. jest jednoznaczne ze skreśleniem kandydata z listy dzieci przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2024/2025.

podpis i pieczątka Dyrektora

Załącznik:

–> potwierdzenie-woli-zapisu-dziecka-do-przedszkola-druk

 

 


Zarządzenia Burmistrza Miasta Szczecinek w sprawie harmonogramu rekrutacji do Przedszkola Publicznego w Szczecinku

 

Termin składania wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 01.03.2024 do 22.03.2024 do godziny 15:00.

Załącznik:
–> Harmonogram rekrutacji 2024-2025

 


(poniżej opis umieszczonego zdjęcia)

 

Informacja dla Rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego im. Kornela Makuszyńskiego w Szczecinku

Rodzice, którzy zdecydują, aby ich dziecko nadal uczęszczało do Przedszkola Publicznego im. Kornela Makuszyńskiego w Szczecinku zobowiązani są do wypełnienia
DEKLARACJI O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO w roku szkolnym 2024/2025.

Druk dokumentu należy pobrać i złożyć w biurze przedszkola w nieprzekraczalnym terminie od 01 lutego do 16lutego 2024r.

 

podpis i pieczątka Dyrektora

Załączniki do pobrania;

1. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego wg RODO

2. Wniosek o przyjecie dziecka 2024_2025

Oświadczenia do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola

OŚWIADCZENIE Nr 1

OŚWIADCZENIE Nr 2

OŚWIADCZENIE Nr 3

OŚWIADCZENIE Nr 4