.
.
Wzięcie udziału w akcjach charytatywnych to coś więcej niż dodatkowa aktywność nauczycieli i rodziców. Już nawet niewielki wkład może sprawić, że czyjeś życie zauważalnie się odmieni, a na twarzach obdarowanych zobaczymy wyjątkowy uśmiech.

                                                     ”Dla serc szlachetnych najwyższą rozkoszą, gdy drugim radość w niedoli przynoszą”
………………………….– Adam Asnyk