Barbara Żeromska
dyrektor
mgr

Nauczyciele

Irena Batóg
nauczyciel
mgr
Anna Dziemianko
nauczyciel
mgr
Anna Heronimek
nauczyciel
mgr
Paulina Krawczyk
nauczyciel
mgr
Agata Łukaszewicz
nauczyciel
mgr
Agnieszka Matias
nauczyciel
mgr
Alicja Meller
nauczyciel
mgr
Ewa Pawłuszek- Pasińska
nauczyciel
mgr
Anna Pilecka
nauczyciel
mgr
Bogusława Sobczak
nauczyciel
mgr
Joanna Sobolewska
nauczyciel
mgr
Karolina Wojciechowicz
nauczyciel
mgr
Weronika Wasylczyszyn
nauczyciel
mgr

Pracownicy obsługi i administracji

Małgorzata Hanus-Wąsowicz
Kierownik administracyjno- gospodarczy
Renata Chodkiewicz
Pomoc administracyjna
Grażyna Skarbowska
starsza pokojowa
Iwona Jenszak
starsza pokojowa
Katarzyna Komorska
starsza pokojowa
Urszula Heronimek
pomoc kuchenna
Anna Perłowska
pokojowa
Danuta Górska
kucharka
Mirosław Kowalski
pracownik gospodarczy