Barbara Żeromska
dyrektor
mgr

Nauczyciele

Irena Batóg
nauczyciel
mgr
Agnieszka Czeszczewik
nauczyciel
Anna Heronimek
nauczyciel
mgr
Paulina Krawczyk
nauczyciel
mgr
Agata Łukaszewicz
nauczyciel
mgr
Agnieszka Matias
nauczyciel
mgr
Alicja Meller
nauczyciel
mgr
Ewa Pawłuszek- Pasińska
logopeda
mgr
Bogusława Sobczak
nauczyciel
mgr
Joanna Sobolewska
nauczyciel
mgr
Klaudia Stofrowska
nauczyciel
mgr
Maria Styczewska
psycholog
mgr
Weronika Wasylczyszyn
nauczyciel
mgr
Karolina Wojciechowicz
nauczyciel
mgr

Pracownicy obsługi i administracji

Małgorzata Hanus-Wąsowicz
Kierownik administracyjno- gospodarczy
Renata Chodkiewicz
Pomoc administracyjna
Urszula Heronimek
pokojowa
Iwona Jenszak
starsza pokojowa
Natalia Karpińska
pokojowa
Dorota Kiełbowska
kucharka
Katarzyna Komorska
starsza pokojowa
Joanna Kopacz
kucharka
Mirosław Kowalski
pracownik gospodarczy
Anna Perłowska
pokojowa
Grażyna Skarbowska
starsza pokojowa
Paulina Skarbowska
kucharka