……...

Traci moc dotychczas obowiązujący Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia 28 września 2016 roku

 

–>  Aktualny Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
–  wchodzi w życie z dniem  24.05.2021r.

 

–> Załączniki do regulaminu


Komisja Socjalna informuje, że w związku z panującą pandemią i ograniczonym kontaktem z personelem przedszkola stworzyliśmy zakładkę Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
…..
..

W zakładce tej można pobrać wnioski:

  • Informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS

  • Wniosek o zapomogę socjalną – w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej, materialnej, losowej

  • Wniosek o zapomogę losową – dla osób dotkniętych wypadkiem losowym

  • Wniosek o przyznanie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
    ….

Wypełnione wnioski prosimy przesyłać na adres mailowy przedszkola: kmprzedszkole@wp.pl lub wrzucić do przedszkolnej skrzynki pocztowej (przy drzwiach wejściowych).

….
DO POBRANIA

–> Informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS

..

–> Wniosek o zapomogę socjalną

..

–> Wniosek o zapomogę losową

..

–> Wniosek o przyznanie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych