Ogólnopolski Projekt Edukacyjny – ”ZABAWA SZTUKĄ”

with Brak komentarzy

✂️🖌🖍🎨🎼

W tym roku nasze przedszkole wzięło udział w Ogólnopolskim Projekcie edukacyjnym ”ZABAWA SZTUKĄ”.
Projekt miał na celu propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej.
Podczas realizowania poszczególnych zadań wynikających z regulaminu projektu, dzieci były wprowadzane w świat sztuki, zapoznając się przy tym z wybranymi dziełami i ich twórcami.
W procesie zabawy, przedszkolaki rozwijały poczucie estetyki i wrażliwości na piękno oraz swoją kreatywność i innowacyjność.
Dzieci poznawały różnorodne techniki plastyczne, rozwijały zainteresowanie światem przyrody poprzez wykorzystywanie dzieł sztuki i odkrywały swoje talenty.
Dziękujemy za możliwość udziału w projekcie, była to dla nas wspaniała podróż do świata sztuki poprzez zabawę. 🥰

Zostaw Komentarz