INFORMACJA!

with Brak komentarzy

Komisja Socjalna informuje, że w związku z panującą pandemią i ograniczonym kontaktem z personelem przedszkola stworzyliśmy zakładkę Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
…..
..

W zakładce tej można pobrać wnioski:

  • Informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS

  • Wniosek o zapomogę socjalną – w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej, materialnej, losowej

  • Wniosek o zapomogę losową – dla osób dotkniętych wypadkiem losowym

  • Wniosek o przyznanie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
    ….

Wypełnione wnioski prosimy przesyłać na adres mailowy przedszkola: kmprzedszkole@wp.pl lub wrzucić do przedszkolnej skrzynki pocztowej (przy drzwiach wejściowych).

Zostaw Komentarz