Rada Rodziców- informacja

with Brak komentarzy

Proszę o dokonanie wpłat na fundusz Rady Rodziców
wg podanego niżej wzoru:

RADA RODZICÓW przy PP im. K. Makuszyńskiego,
ul. Księżnej Elżbiety 2, 78-400 Szczecinek

Nr konta: 40 1090 1711 0000 0001 3523 3945 (Santander Bank Polska S.A. O/Szczecinek)

Kwoty do zapłaty:

  • Jednorazowa wpłata na cały rok – 60 zł – do 20.11.2020

  • Wpłata za dwoje lub więcej dzieci: 50 zł (1 dziecko) – do 20.11.2020

W tytule przelewu proszę wpisać: WPŁATA NA RR, imię i nazwisko dziecka.

Zostaw Komentarz