Ogłoszenie- zwrot nadpłaty

with Brak komentarzy
W związku z panującą w naszym kraju pandemią, dyrektor Przedszkola Publicznego im. Kornela Makuszyńskiego w Szczecinku informuje, że musimy zwrócić Państwu nadpłaty.
W nawiązaniu do powyższego prosimy o wypełnienie podań o zwrot nadpłaty
(w załączniku): imię nazwisko dziecka, nr konta i czytelny podpis rodzica
(imię i nazwisko) bez podawania kwoty, w terminie do 8 maja 2020r.
Następnie przesłanie w formie skanu, na naszego e-maila: kmprzedszkole@wp.pl , ewentualnie w godzinach od 9.00-11.00 wrzucić do naszej skrzynki pocztowej.

Załącznik:

podanie o zwrot nadpłaty

Zostaw Komentarz