REJESTR PROGRAMÓW AUTORSKICH ZGŁOSZONYCH DO REALIZACJI
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

 

1. ”Moje imię drogą do czytania”  (4l) – Bogusława Sobczak

2. ”DIY- Do It Yourself- rozwijanie sprawności manualnej przez działania plastyczne (3l)- Weronika Wasylczyszyn, Kinga Olejarz

3.”In the land of English fun.” Program współpracy przedszkoli – z Polski i Wielkiej Brytanii (4l)- Agnieszka Matias

4. ”Logopedyczne zabawy przedszkolaków” (6l)- Joanna Sobolewska

5. ”W świecie liter” (6l) – Paulina Krawczyk

6. ”Czuję i wiem- przedszkolak w świecie wartości” (5l) – Karolina Wojciechowicz