Temat tygodnia 12.04.2021- 16.04.2021: JESTEM KULTURALNY

PIĄTEK – 16.04.2021r.

1. Nauka piosenki „Grzeczne słówka”https://www.youtube.com/watch?v=kwLEwyI-JzM

.

2. „Czujne ucho” – zabawa słuchowa przy piosence. Ponownie włączamy piosenkę. Dziecko siedzi i jego zadaniem jest klasnąć w dłonie za każdym razem, gdy usłyszy jedno z „grzecznych słówek”. Następnie dziecko wstaje, a rodzic prezentuje raz jeszcze piosenkę – dziecko musi tupnąć, gdy usłyszy jedno z „grzecznych słówek”.

.

3. „Nie widząc drogi…” – zabawa ruchowa.

Dziecko tworzy parę z rodzicem/ rodzeństwem. Jedna osoba z pary zamyka oczy, druga ją prowadzi. Pary poruszają się w rytm piosenki. Podczas muzycznej pauzy następuje zmiana ról.

.

4. Zabawa muzyczna „Pajączek” – aktywne słuchanie muzyki wg B. Strauss

https://www.youtube.com/watch?v=ZhF0KaTm2WM&t=48s

.

5. „Czy znasz dobre maniery?” – podsumowanie zdobytych wiadomości.

Zadajemy dziecku pytania:

Jakiego słowa używamy, gdy komuś za coś jesteśmy wdzięczni?

– Jakiego słowa używamy, gdy kogoś skrzywdzimy?

– Jakiego słowa używamy, gdy komuś coś podajemy?

– Czy wolno rozmawiać w teatrze?

– Czy wolno bekaćprzy stole?

– Czy wolno przepychać się w kolejce, np. do toalety, szeleścić papierkami w kinie itp.

.

6. „Wycinanki” – praca plastyczna

Dziecko wycina z kolorowego papieru dowolne kształty i układa z nich obrazek.

Możemy zachęcić dziecko, by zrobiło obrazek o segregowaniu śmieci.

.

Pozdrawiam

Agata Łukaszewicz


CZWARTEK- 15.04.2021r.

Propozycja zabaw do tematu „Jestem kulturalny”

15.04.2021r. /czwartek/

Oglądanie filmu edukacyjnego „Odpady” /poznanie znaczenia słów odpady, segregacja,recykling/ 

https://www.youtube.com/watch?v=p60yNIYrYxE
.

Słuchanie piosenki „Świat w naszych rękach”- rozmowa z dzieckiem n/t sposobów dbania o Ziemię

https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE
.

Zabawa muzyczna „Muzyczne stop”- ćwiczenie szybkiej reakcji na słowo i zmianę w muzyce: marsz, bieg, skok

https://www.youtube.com/watch?v=ronZO0kOt9o
.

Oglądanie i układanie historyjki obrazkowej „O, przepraszam!”- rozmowa z dzieckiem n/t treści obrazków, ustalenie kolejności zdarzeń, co było najpierw, a co potem; określenie postępowania Eko-przyjaciela.

Oglądanie bajki o tematyce ekologicznej „Inżynierka Wilczyca”- segregacja śmieci, rozmowa z dzieckiem n/t bajki

https://www.youtube.com/watch?v=RtvakFSCE9I

 

Życzę miłej zabawy.

Pozdrawiam serdecznie. Alicja Meller

.

.

PROPOZYCJE NA CZWARTEK – 15.04.2021

1. Układamy zagadki

Dziecko losuje z woreczka (torby) zabawkę – nie pokazuje jej rodzicowi i układa o niej zagadkę rozpoczynającą się od słów: To jest…

Zamieniamy się rolami.

2. „Sz oraz s”

.

Dziecko głośno wypowiada nazwę obiektu na ilustracjach. Próbuje powiedzieć, jaką głoskę słyszy na początku słowa: „sz” czy „s”.

Możemy pomóc dziecku i wypowiedzieć słowo przedłużając 1 głoskę: sssssssok.
.

3. Film edukacyjny dla dzieci „Odpady – segregacja śmieci, recykling, dzień ziemi – https://www.youtube.com/watch?v=p60yNIYrYx
.

Pozdrawiam

Agata Łukaszewicz


ŚRODA- 14.04.2021r.

PROPOZYCJE NA ŚRODĘ – 14.04.2021

1. Wczorajszy wiersz „Trzy magiczne słowa” – powtórzmy wspólnie z dzieckiem treść wiersza na pamięć.
..

2. „Pojemniki” – słuchanie wiersza, rozmowa na temat segregacji śmieci.
..

„Pojemniki” – Agnieszka Frączek

Patrz! Pojemniki w kolorach tęczy!

Słyszysz? W zielonym chyba coś brzęczy…

Co to takiego? Szklane butelki,

stłuczony spodek i słoik wielki.

Żółty pojemnik skrzypi i trzeszczy,

aż od tych dźwięków dostaję dreszczy…

Co się ukryło w tym pojemniku?

Tubki i kubki, tuzin guzików,

stary abażur… wszystko z plastiku!

Trzeci pojemnik szumi, szeleści…

Muszę zobaczyć, co w nim się mieści…

Karton po butach, notesik w kwiatki

i zabazgrany blok bez okładki,

sterta czasopism, stosik folderów,

bilet do kina… wszystko z papieru!

Trzy pojemniki w kolorach tęczy –

każdy coś trzeszczy, szumi lub brzęczy…

O czym tak gwarzą? Nadstawiam ucha,

może coś uda mi się podsłuchać…

Brzy… Trzrzrz… Szyyy

Już wiem! Rozumiem! Mówią:

N I E Ł A D N I E

wyrzucać śmieci tak jak popadnie!

Trzeba je najpierw posegregować.

Wtedy nam będą lepiej smakować.”

– Zadajemy dziecku pytania do wysłuchanego wiersza:

O czym opowiada autorka wiersza?

Co to są śmieci?

Jakiego koloru są pojemniki wymienione w wierszu?

Co wrzucamy do żółtego pojemnika?

Co wrzucamy do zielonego pojemnika?

Co wrzucamy do niebieskiego pojemnika?

Co trzeba robić ze śmieciami, zanim się je wyrzuci?
..

3. Gra na laptopie „Segregacja śmieci”https://learningapps.org/watch?v=puqfa7gmj21
.

4. Podczas spaceru – szukanie pojemników do selektywnej zbiorki odpadów, wyrzucenie śmieci (wykorzystywanych podczas zajęć) do właściwych pojemników zgodnie z zasadami segregacji.
.

5. „Pozbieram śmieci” – zabawa na rozwijanie mowy i wymowy dziecka

Przygotujmy dla dziecka karteczki w kolorach zielonym, niebieskim i żółtym oraz trzy kubeczki w takich samych kolorach jak kartki (lub oznaczmy kubeczki np. kółkiem w w/w kolorach). Dziecko za pomocą słomki ma przenieść wszystkie karteczki do pojemników w odpowiednich kolorach.
.

6. Ćwiczenia gimnastyczne

Dzisiaj zachęcam do zumby. Proponuję 2 filmiki do wyboru:

ZUMBA KIDS:

https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w

https://www.youtube.com/watch?v=In_aYUOYZ1o
.

7. Praca z książką:

– (4-latki) – Karty Pracy, s. 29 – ochrony przyrody i działania proekologiczne

– (5-latki) – Zeszyt grafomotoryczny, s. 65 – zakładka do książki
.

Pozdrawiam

Agata Łukaszewicz

Zbieranie nakrętek pomaga chronić środowisko naturalne. Plastikowe nakrętki przerabiane są w procesie recyklingu na granulat, z którego następnie powstają m. in. wiadra budowlane, doniczki czy łopatki. Zbierając nakrętki, pomagasz jednak nie tylko przyrodzie, możemy też pomóc choremu dziecku.

 

Organizujemy w naszej grupie zbiórkę nakrętek w ramach akcji

SEGREGUJEMY – POMAGAMY

.

..

.

Miejsce zbiórki:

Nasza sala „Jagódek” – tuż po powrocie do przedszkola.
.
.


WTOREK- 13.04.2021r.

Propozycja zabaw do tematu „Jestem kulturalny”

13.04.2021r. /wtorek/

1.Słuchanie wiersza Agnieszki Frączek „Pojemniki”

Pojemniki Patrz! Pojemniki w kolorach tęczy!

Słyszysz? W zielonym chyba coś brzęczy…

Co to takiego? Szklane butelki,

stłuczony spodek i słoik wielki.

Żółty pojemnik skrzypi i trzeszczy,

aż od tych dźwięków dostaję dreszczy…

Co się ukryło w tym pojemniku?

Tubki i kubki, tuzin guzików,

stary abażur… wszystko z plastiku!
.

Trzeci pojemnik szumi, szeleści…

Muszę zobaczyć, co się w nim mieści…

Karton po butach, notesik w kwiatki,

i zabazgrany blok bez okładki,

sterta czasopism, stosik folderów,

bilet do kina… wszystko z papieru!
.

Trzy pojemniki w kolorach tęczy –

każdy coś trzeszczy, szumi lub brzęczy…

O czym tak gwarzą? Nadstawiam ucha,

może coś uda mi się podsłuchać…
.

Brzy… Trzrzrz… Szyyy…

Już wiem! Rozumiem! Mówią:

N I E Ł A D N I E”

wyrzucać śmieci tak jak popadnie!

Trzeba je najpierw posegregować.

Wtedy nam będą lepiej smakować.”
.

Rozmowa n/t treści wiersza /O czym jest wiersz? Jakiego koloru są pojemniki? Co wrzucamy do poszczególnych pojemników? Dlaczego należy segregować odpady?/
.

Zabawa matematyczna „Segregujemy odpady”

Policz koła w różnych kolorach i określ ich liczbę, wskaż ją na chodniczku liczbowym /

wiczenie klasyfikacyjne, ćwiczenie w liczeniu, utrwalenie obrazu graficznego cyfr/

Ile odpadów wrzucimy do pojemnika niebieskiego?

Ile odpadów wrzucimy do pojemnika żółtego?

Ile odpadów wrzucimy do pojemnika zielonego?

Ile odpadów wrzucimy do pojemnika białego?

Ile odpadów wrzucimy do pojemnika czarnego?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Zabawa matematyczna „Policz i wskaż odpowiednią liczbę”

 

Ile razem jest metalowych puszek i foliowych reklamówek?

Ile jest wszystkich butelek?

Ile razem jest butelek i foliowych reklamówek?

Do jakiego pojemnika wrzucisz te odpady?

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Zestaw ćwiczeń rozwijających kierunki i orientację w przestrzeni

Kierunki i przestrzeń W PODSKOKACH | RYTMIKA DLA DZIECI – YouTube

Życzę miłej zabawy.

Pozdrawiam serdecznie. Alicja Meller

./.>

 

PROPOZYCJE NA WTOREK – 13.04.2021

1.„Trzy magiczne słowa” M. Szeląg– słuchanie, omówienie i nauka wiersza na pamięć.

Trzy magiczne słowa

zapamięta moja głowa:

proszę, dziękuję, przepraszam –

do mojego serca zapraszam.

Proszę – mówię, kiedy daję.

Dziękuję – gdy coś dostaję.

A słowo przepraszam powiem,

gdy przykrość tobie zrobię.

– Zadajemy dziecku pytania do wysłuchanego utworu:

O jakich magicznych słowach mówił wiersz?

Co trzeba z tymi słowami zrobić?

Kiedy mówimy proszę?

Kiedy mówimy dziękuję?

Kiedy mówimy przepraszam?
///

2. „Maniery przy stole”

– Pokazujemy dziecku obrazek rodziny przy stole. Najpierw prosimy dziecko, by opowiedziało co widzi na obrazku. Zachęcamy dziecko do wypowiedzi pełnym zdaniem.

– Pytamy, jak należy zachowywać się przy stole?

– Dopytujemy:

Czy można przy jedzeniu wstawać i siadać, kręcić się?

Czy można przy stole grać na tablecie?

Czy można przy stole rozrzucać jedzenie?

Czy można jeść np. surówkę ręką?

Jakich słów używamy, zanim rozpoczniemy jedzenie?

Jakich słów używamy, gdy skończymy jedzenie?

Czym wycieramy buzię, jeśli się ubrudziliśmy?

Czy można przy stole bekać? itp.
..

Pozdrawiam

Agata Łukaszewicz
.


PONIEDZIAŁEK- 12.04.2021r.

„JESTEM KULTURALNY”

Propozycje na poniedziałek 12.04.2021

1. Opowiadanie „O żabce, która uwierzyła w siebie” – Marlena Szeląg

Niedaleko stąd istnieje bardzo kolorowa łąka, na której codziennie w letnie wieczory odbywa się nad stawem niezwykły spektakl. Pokaz ten nosi nazwę „Taniec muzyki i światła”. Występują w nim wybitni piosenkarze o wyjątkowych głosach, do których należą najlepsze żabie śpiewaczki,

a w rytm muzyki nad tonią wody pięknie prezentują swój taniec najwybitniejsze świetliki.

 

.

.

..

.

..

..

..

Przygrywa im niesamowita orkiestra świerszczy.

.

.

.

.

.

.

.

..

Jest ślicznie, nastrojowo, wprost wzruszająco. Dlatego też na te widowiska przychodzą, przylatują czy przypełzają nie tylko mieszkańcy tej łąki, ale i pobliskich lasów, pól czy zagajników.

Jak cudownie! Czyż nie jest to wspaniałe przedstawienie?! – rzekła żaba Honoratka do żabiej koleżanki Rechotki i żabiego kolegi Lucka.

Tak, masz rację, jestem oczarowana! Dziękuję, że mnie zaprosiłaś i tutaj przyprowadziłaś – odpowiedziała Rechotka, która nie mogła oderwać oczu od pokazu.

Rechotko, zamknij buzię, bo otworzyłaś ją tak szeroko, że zaraz mucha ci wpadnie! – śmiał się Lucek.

A daj jej spokój! Niech ogląda! – wtrąciła Honoratka i dodała: – A poza tym… niech jej mucha wpadnie, przynajmniej zje kolację!

Po tym niesamowitym spektaklu żaba Rechotka była tak niezwykle oczarowana i podekscytowana,

że nie mogła usnąć w swoim łóżku pod liściem paproci. Marzyła o tym, by kiedyś zaśpiewać na takim festiwalu. Wtem posmutniała. Wiedziała bowiem, że nie ma wystarczającego talentu. I w tym momencie coś błysło nad jej głową, niczym jakaś spadająca gwiazda z nieba. Rechotka podniosła w górę oczy. Oj, w żadnym wypadku nie była to spadająca gwiazda.

Hej, smutasie! Jestem Elfik Dobra Rada. I jestem tu po to, żeby dać ci dobrą radę! Dlaczego się smucisz? – zapytał wesoło przybysz.

Rechotka opowiedziała mu o tym, jak bardzo chciałaby wystąpić kiedyś w spektaklu „Tańca muzyki i światła” i jak wielkie ma marzenie, żeby zaśpiewać nad stawem obok najznakomitszych żabich śpiewaczek.

Nie trać wiary! Uwierz w siebie i spróbuj! Miej wielkie marzenia, one są do spełnienia! –udzielił porady przybysz.

Masz rację, Elfiku. Muszę uwierzyć w siebie. Dziękuję ci za dobrą radę!

Nie ma za co! Pamiętaj. Uwierz w siebie, a wówczas wszystko stanie się możliwe! Pa! – To mówiąc, Elfik zniknął, pozostawiając za sobą jeszcze przez moment świetlisty błysk na ciemnym niebie.

Rechotka ucieszyła się i postanowiła uwierzyć we własne możliwości. Przecież gdy była jeszcze małą żabką, to wszyscy chwalili jej delikatny, ale dźwięczny głos.

Następnego dnia żaba udała się do nauczycielki muzyki z prośbą o darmowe lekcje śpiewu. Pani Ela była już starszą ropuchą i nie bardzo miała siłę, aby uczyć kogokolwiek śpiewania. Gdy jednak Rechotka opowiedziała jej o swoim wielkim marzeniu, ta w końcu zgodziła się udzielić swojej byłej uczennicy darmowych porad. To był trudny i pracowity rok dla Rechotki. Codziennie z mozołem ćwiczyła śpiew, bo wierzyła, że kiedyś uda jej się wziąć udział w spektaklu „Tańca muzyki i światła”.

W końcu nadszedł dzień, kiedy żabka była w pełni przygotowana, aby stać się wybitną śpiewaczką.

Pozostało już tylko jedno – zgłosić się na casting do „Studia Artysty”, gdzie co roku, wczesną wiosną wybierano nowych muzyków, śpiewaków i tancerzy do udziału w letnim spektaklu. Żabka była niesamowicie podekscytowana. Gdy nadeszła jej kolej, aby zaprezentować przed srogą komisją umiejętności, zaczęła się bać. W mig jednak przypomniała sobie słowa Elfika i odzyskała wiarę we własne siły, za którą powróciła pewność siebie. Zaczęła śpiewać. Jej głos był tak dźwięczny, melodyjny i lekki, że cała komisja oniemiała z zachwytu. Rechotka bezkonkurencyjnie dostała się do chórku żabich śpiewaczek, tym samym spełniając swoje największe marzenie.

Rozpoczęły się dwa miesiące wielkich przygotowań do pokazu. Gdy festiwal „Tańca muzyki i światła” znowu powrócił, Rechotka, przejęta, ale dumna z siebie, zaśpiewała z innymi żabami najpiękniej, jak umiała. Oczywiście na spektaklu w pierwszym rzędzie na widowni zasiedli przyjaciele żabki – Lucek i Honoratka. Po zakończonym festiwalu rozległy się ogromne brawa, a na niebie błysło coś niesamowicie jasno, niczym spadająca gwiazda. Tak, to był Elfik Dobra Rada. Przyglądał się z wysoka małej żabce, która miała wielkie marzenia i jeszcze większą wiarę w to, że jest w stanie je spełnić.

– Porozmawiajmy z dzieckiem nt wysłuchanego utworu, zadając mu przykładowe pytania:

Jakie zwierzęta występowały w opowiadaniu?

W jakim miejscu działa się akcja utworu?

Co odbywało się na łące?

O czym marzyła Rechotka?

Kto pocieszył Rechotkę?

Jakiej rady udzielił żabce Elfik?

W jaki sposób Rechotka przygotowywała się do wzięcia udziału w spektaklu?

Jak myślisz, czy Rechotka wystąpiłaby w spektaklu „Tańca, muzyki i światła”, gdyby nie uwierzyła w siebie?
..

2. „Żabki i kałuże” – zabawa ruchowa

Dziecko-żaba skacze naśladując żabkę. Na klaśnięcie rodzica wskakują do pobliskich kałuż – rozłożonych na podłodze np. niebieskich nitek, sznurków. Dwa klaśnięcia są zaproszeniem do dalszego skakania.
..

3. „Żabka” – praca plastyczna, malowanie farbami.

Dzieci malują zieloną farbą akwarelową sylwetę żaby. Tworzenie tła wokół żabki.

.
.
>
>
>
>
>
>
>
.    

.
.

.

.

.

.


4. „Zielone jak żabki!” – zabawa ruchowa np. podczas spaceru.

W czasie spaceru możemy wykorzystać w/w zabawę. Na hasło rodzica „zielony!” , dziecko jak najszybciej dotyka czegoś zielonego.
..

5. Praca z książką:

– 4 latki- Karty Pracy s. 28 – „klucze”

– 5-latki – Zeszyt grafomotoryczny s. 63 – „talerz i kubki”

Pozdrawiam

Agata Łukaszewicz


..

PONIEDZIAŁEK 12.04.2021

Temat tygodnia 06.04.2021- 09.04.2021: Z KULTURĄ ZA PAN BRAT

PIĄTEK 09.04.2021

Balet i opera nasze serca otwiera.

1. Co to jest opera?

Wytłumaczmy dziecku, że opera to taki rodzaj przedstawienia teatralnego, w którym aktorzy rozmawiają ze sobą, śpiewając, a muzyka buduje nastrój opowieści.

Fragment libretta z operyhttps://www.youtube.com/watch?v=FbVNOT1eO6o

2. Co to jest balet?

Wyjaśniamy dziecku, że balet to też rodzaj widowiska teatralnego, w którym występują tancerze baletowi w tradycyjnych strojach (np. mają baletki, strój uszyty z tiulu dla pań, a mężczyźni tańczą w trykocie oraz getrach). Środkiem wyrazu jest taniec, wykonywany przez tancerzy z towarzyszeniem muzyki, na tle dekoracji.

Fragment baletu „Śpiąca królewna”https://www.youtube.com/watch?v=QGtLjqc9stE

3. Zabawy ruchowe „Szkoła baletowa”

Dziecko w „szkole baletowej” ma do wykonania różne zadania, np. stanie na jednej nodze, szybki obrót, chodzenie po linie, chodzenie do przodu i do tyłu z przedmiotem na głowie, itp.

4. „Nasze Jezioro Łabędzie” – improwizacja ruchowa

Wręczamy dziecko chustę, apaszkę lub kilka kolorowych pasków bibuły. Pokazujemy, w jaki sposób poruszają się baletnice (lekko na palcach, sylwetka wyprostowana). Włączamy melodię, a dziecko zamienia się w tancerza z baletu i tańczy do muzyki z wykorzystaniem rekwizytu – apaszki.

Fragment baletu P. Czajkowskiego „Jezioro łabędzie”https://www.youtube.com/watch?v=rDdcw_p3eJg

..
..

Pozdrawiam

Agata Łukaszewicz

CZWARTEK 08.04.2021

Propozycja zabaw do tematu „Z kulturą za pan brat”

08.04.2021r. /czwartek/ /edukacja przyrodnicza/

Słuchanie wiersza Michała Jankowiaka „Żaba”
Dziś nad stawem przedstawienie,
Pulchna żaba gra na scenie,
Pragnie zostać wielką damą,
By już nigdy nie być samą.

Ciężko łazi, ledwie człapie,
Swym jęzorem skórę drapie,
Cielsko wlecze ta ropucha,
Brudem, kurzem wstrętnie bucha.

Chce piruet zrobić zgrabnie,
Lecz wygląda to nieładnie,
Weszła w rolę z całą mocą,
Inne żaby z niej rechocą.

„Piękna, to ona nie będzie,
Tam gdzie bywa, brudno wszędzie”,
Gdy to żaba usłyszała,
Swym rzegotem je wyśmiała.

Poczłapała na mokradła,
Powyczyniać tam dziwadła,
Wgramoliła się do błota,
Szczęściem tryska i rechota.

Tarza się i śpiewa w szlamie,
Jak przystało brudnej damie,
Taki to już żabi los,
Kumkać w błocie wniebogłos.

Pytania do dzieci: O czym był wiersz?, Kim chciała zostać żaba? Co sprawiało radość żabie?

Poznajemy cykl rozwoju żaby

Żaba składa skrzek, czyli jaja otoczone galaretowatą osłonką

 

 

Z jaj wylęgają się kijanki, czyli małe larwy wyglądem przypominają małe rybki

Kijance wyrastają kończyny i już jest żabką

Policz żabki i wskaż ich liczbę.

Słuchanie piosenki „Pięć małych żabek”- naśladowanie żabek, liczenie i pokazywanie żabek na palcach

https://www.youtube.com/watch?v=0GaPsIIdW2c

..

Poćwicz razem z żabką

 

 

Życzę miłej zabawy.

Pozdrawiam serdecznie. Alicja Meller

 

Propozycje na czwartek – 08.04.2021

Teatr. Kultura zachowania w teatrze.

1. „W teatrze” – słuchanie wiersza i rozmowa na temat teatru

W teatrze – Marlena Szeląg

W wygodnym fotelu siedzę w teatrze,

przed siebie na scenę wciąż patrzę, i patrzę…

Wtem gasną światła w wielkiej sali,

wszyscy rozmawiać zaraz przestali.

Do góry pnie się czerwona kurtyna,

bo właśnie spektakl się rozpoczyna.

Już scenografia wprawia w zdumienie,

do zamku przeniesie nas przedstawienie.

Wtem aktor wchodzi w złotej koronie

i siada dostojnie na wielkim tronie.

A z nim aktorka w sukni balowej,

odgrywa rolę mądrej królowej.

Już słychać w dali trąby i dzwony,

poddani składają niskie ukłony.

Wtem rycerz pojawia się w lśniącej zbroi,

a obok niego koń płowy stoi.

Lecz koń ten nie jest żywą istotą,

jest rekwizytem, ręczną robotą.

I chociaż z drewna jest wyrzeźbiony,

to w przedstawieniu jest ożywiony.

I szybko tak mija mi czas w teatrze,

a gdy się boję, na scenę nie patrzę!

Kiedy się smucę lub kiedy wzruszę,

łezki w chusteczkę wytrzeć wnet muszę.

Są też momenty wielkiej radości,

skąd tyle emocji w mym sercu gości?

Teraz aktorzy zdejmują maski,

chyba czekają na widzów oklaski?

Z uśmiechem nisko nam się kłaniają,

wielkie uznanie i brawa dostają!

Czerwona kurtyna się opuściła

i całą scenę znów zasłoniła.

Wtem błysły światła w wielkiej sali

wszyscy ze swoich foteli wstali.

I to już koniec jest przedstawienia

Teatrze magiczny, do zobaczenia!

 • Zadajemy dziecku pytania do wysłuchanego utworu:

– W jakie miejsce przeniósł nas wiersz?

– Po co chodzi się do teatru?

– Jacy bohaterowie występowali w spektaklu, o którym opowiadał wiersz?

– Co możemy zobaczyć i znaleźć w teatrze? (Rozmawiamy temat scenografii, sali, sceny, kurtyny, aktorów, masek, kostiumów, afiszu, biletów itp.)

! Pomocna może być prezentacja „Jak powstaje spektakl teatralny”

https://www.youtube.com/watch?v=TkBHN9TYP-0

Jakie emocje, uczucia może w nas wzbudzić przedstawienie teatralne?

– Kto już był kiedyś w teatrze?

– Czy podobała się wizyta w teatrze? Jeśli tak, to dlaczego

2. Zaproszenie do obejrzenia spektaklu teatralnego „Trzy świnki”

https://www.youtube.com/watch?v=XjXT-44q4eQ

3. Praca z książką:

(4 latki) – Karty Pracy, s. 26 – „Maski teatralne”

(5 latki) – „Dzwon” – załącznik – uzupełnianie szlaczka, kolorowanie dzwonu

 

Pozdrawiam

Agata Łukaszewicz


ŚRODA 07.04.2021

PROPOZYCJE NA ŚRODĘ – 07.04.2021

1. „Co to jest film?” – rozmowa z dzieckiem z wykorzystaniem zamieszczonych zdjęć.

Pokazujemy dziecku zdjęcia kamer i wybranych kadrów z bajek animowanych. Wprowadzamy nowe pojęcia „kamera filmowa”, „kadr filmowy” – prosimy, by dziecko powtórzyło te zwroty. Omawiamy i „porządkujemy” wiadomości dziecka. Wprowadzamy również pojęcie – „film animowany, inaczej rysunkowy lub kreskówka”.

KAMERY FILMOWE

 

 

 

KADRY Z FILMÓW ANIMOWANYCH

 
 
  

.,

..

2. „Filemon i Bonifacy” – słuchanie wiersza i rozmowa na jego temat, oglądanie odcinka filmu animowanego opowiadającego o przygodach tytułowych bohaterów.

Filemon i Bonifacy – Urszula Machcińska

Tu są uszka, tam ogonek.

Proszę: oto Filemonek.

Prawie cały jak śnieg biały.

Taki śliczny kotek mały.

Dzieci lubią tego kotka.

Chce go głaskać, kto go spotka.

Jest tam jeszcze Bonifacy.

Czuje się jak w kociej pracy.

Filemona wciąż pilnuje,

Bo ten cały czas figluje.

Bonifacy ma futerko

Całe lśniące jak lusterko.

Lubi mięsko, ciepłe mleczko,

Kocią karmę i jajeczko.

Odwiedź kiedyś koty oba.

Każdy z nich Ci łapkę poda.

Chyba, że będą zmęczone.

Może miały trudny dzionek?

Zadajemy dziecku pytania dotyczące wiersza:

Jak nazywają się bohaterowie wiersza?

Jak wygląda Filemon?

Jak wygląda Bonifacy?

Co lubią robić koty z wiersza?

 • Zapraszamy dziecko do obejrzenia filmu o przygodach Filemona i Bonifacego:

– Bajka animowana „Przygody kota Filemona” – „Kwiecień plecień” – https://www.youtube.com/watch?v=MbJe_OyTsLA

– Po obejrzeniu filmu pytamy dziecko, czy rozpoznało bohaterów z bajki, i prosimy o opowiedzenie ich przygód.

,,

3. „Jak powstaje film animowany?”

Pokazujemy dziecku schematyczny rysunki kota (lub coś prostszego ) różniących się tylko położeniem jego ogona (ogon pod kątem 90 stopni, kolejny obrazek – ogon po kątem 70 stopni itp.). Zmieniamy szybko kolejne kartki, na których kot jest statyczny, a ogon się porusza. (Uwaga! można skserować 10 rysunków kota bez ogona i dorysowywać mu osobno ogon, w rożnych pozycjach).

– Prezentacja „Jak powstaje film? – https://www.youtube.com/watch?v=s4XU6REirxc

..

4. „W kinie” – rozmowa.

Pokazujemy dziecku zdjęcia sali kinowej i odwołujemy się do ich doświadczeń, prosimy o jej opisanie. Następnie pyta dziecko:

Kto może przyjść do kina?

Co trzeba mieć, by wejść do sali kinowej?

Jak trzeba się zachować w kinie?


..

5. „Ruchome obrazki” – plastyka – https://www.youtube.com/watch?v=9RBl3PNouo0

Zachęcam do wykonania ruchomych obrazków na podstawie zamieszczonego filmiku.

..

6. Praca z książką:

– (5 latki) – Zeszyt grafomotoryczny, s. 62 – „Słoń po śladzie”

– (4-latki) – Karty Pracy, s. 27 – wycinanie i układanie obrazków we właściwej kolejności.

..

Pozdrawiam.

Agata Łukaszewicz

..

.

..

Hello children – witajcie dzieci

Temat naszego tygodnia to …

Zwierzątka żyjące na wsi

Zwierzęta hodowlane

Poznajmy zwierzątka mieszkające na wsi….

 • Posłuchajcie i się poruszajcie : )

https://www.youtube.com/watch?v=9mmF8zOlh_g

 

 

 • Let’s make our own farm! Draw pigs, sheep, horses, cows, roosters, and more –
 • Stwórzcie własną farmę! Narysujcie świnki, owce, konie, krowy I koguty
 • (obrazek 1)
 • Zapraszam do wysłuchania i obejrzenia piosenki „The animals on the farm”
 • https://youtu.be/zXEq-QO3xTg
 • I ostatnie zadanie do wykonania – Color and match – pokoloruj i połącz.
 • (obrazek 2)

W wolnej chwili pokolorujcie obrazki i nazywajcie zwierzątka ,

..

Chętnych zapraszam do gry planszowej FARM ANIMALS

(board game)

Farm Animals

Udanej zabawy

Agnieszka Matias

 


WTOREK 06.04.2021

Propozycja zabaw do tematu „Z kulturą za pan brat”

06.04.2021r. /wtorek/

Zabawa z kodowaniem „Droga do teatru” /ćwiczenie orientacji przestrzennej na kartce/

Zabawa matematyczna „Ile tu jest?”-wskazanie odpowiedniej liczby przedmiotów na obrazku /utrwalenie obrazu graficznego liczb 3-6/

Dopasuj kształty i kolory /ćwiczenie percepcji wzrokowej, utrwalenie figur geometrycznych/

Propozycja ćwiczeń gimnastycznych z butelkami.

https://www.youtube.com/watch?v=OhhjWolQkj4
..

Życzę miłej zabawy.

Pozdrawiam serdecznie. Alicja Meller

 

..Propozycje na wtorek – 06.04.2021

W tym tygodniu będziemy rozmawiać o kulturze oraz o nowej wartości: „wiara w siebie”.

 • Legenda o Smoku Wawelskim” – słuchanie utworu i rozmowa na temat wiary we własne siły, jaką prezentował szewc Skuba.

Legenda o Smoku Wawelskim
Weronika Kostecka.

Czy wiecie, co upamiętnia krakowski pomnik smoka stojący u stóp Wawelu? Ten potwor jest na szczęście z metalu i nikomu nie może zrobić krzywdy, ale jego pierwowzór nie na żarty nastraszył mieszkańców Krakowa.

Dawno, dawno temu, tak dawno, że nikt już nawet nie pamięta, kiedy dokładnie to się wydarzyło, w pieczarze pod Wawelskim Wzgórzem zamieszkał najprawdziwszy, straszliwy smok ziejący ogniem. Gdy wydawał z siebie złowrogi ryk, drżały ściany wszystkich domów, a nawet ściany zamku, w którym mieszkał król Krak.

Smok polował na pasące się owce i inne zwierzęta. Pożerał je, a gdy tylko ponownie zgłodniał, znów wyruszał na łowy, wprawiając w przerażenie wszystkich mieszkańców. Zdarzało mu się też porywać bezbronne dziewczęta. Ze strachu o swoje córki i żony krakowianie sami zaczęli podrzucać mu pod jaskinię tłuściutkie owce z nadzieją, że gdy potwór się naje, nie będzie polował. Wszyscy jednak drżeli na myśl, że w końcu zabraknie zwierząt…

Król Krak rozmyślał od rana do wieczora, jak się pozbyć smoka. Ogłosił nawet, że śmiałek, który zabije potwora, dostanie w nagrodę rękę królewskiej córki. Kolejni rycerze stawali do walki ze smokiem, ale żaden z nich nie zdołał go pokonać. Tym, którzy mieli szczęście, udawało się uciec; innych smok pożerał, i to razem ze zbroją. Królewna płakała, król nie spał po nocach ze zmartwienia, a mieszkańcy byli coraz bardziej przerażeni.

Któregoś dnia do zamku przybył szewczyk Skuba i skłonił się przed królem.

Wiem, jak uwolnić Kraków od tego podłego potwora! – obwieścił.

Król wysłuchał całego planu. „To się może udać!” – pomyślał. Jeszcze tego samego dnia szewczyk zamknął się w swoim warsztacie i przystąpił do pracy, dodając sobie odwagi wesołą piosenką:

Może nie jestem rycerzem,

ale w swój rozum wierzę!

Wiem, jak Kraków ocalić,

król mnie na pewno pochwali!

Potwor nie będzie już szkodzić.

Król mnie za to nagrodzi!

Oto, co wymyślił Skuba: zdobył gdzieś piękną, owczą skórę, wypełnił ją siarką i smołą, a następnie zszył wszystko tak zręcznie, że wypchana owca wyglądała jak żywa. Nad ranem podrzucił ją pod smoczą pieczarę. Gdy tylko smok się obudził i poczuł, że jest głodny, wypełzł na zewnątrz i zauważył smakowicie wyglądającą, tłuściutką owcę. Rzucił się więc na nią i połknął w całości, mlaszcząc z apetytem olbrzymim smoczym jęzorem. Minęło jednak zaledwie kilka chwil, gdy uczucie sytości ustąpiło miejsca straszliwemu pożarowi żołądka. Potwór poczuł, jak gdyby ogień trawił go od wewnątrz! Z upiornym jękiem smok rzucił się do brzegu Wisły i chcąc ugasić pragnienie, począł pić wodę; pił i pił, aż napęczniał tak bardzo, że nagle pękł z hukiem i rozpadł się na milion kawałków!

Mieszkańcy Krakowa wiwatowali na cześć sprytnego szewca, a król Krak dotrzymał słowa: wkrótce Skuba i królewna stanęli na ślubnym kobiercu. Skuba opływał od tej pory we wszelkie dostatki, żal mu było jednak porzucić swoje ulubione zajęcie… dlatego nadal szył poddanym buty!

Zadajemy dziecku pytania do wysłuchanego utworu:

Jaki straszliwy potwór mieszkał dawno temu w Krakowie?

Co stawało się z rycerzami, których król wysyłał do walki z potworem?

W jaki sposób Skuba zgładził potwora?

Czy szewczyk pokonałby smoka, gdyby nie wierzył w siebie i swój plan? Dlaczego?
..

 • Smok wawelski – Baśnie Polskie (czyta Daga Gregorowicz)-

https://www.youtube.com/watch?v=FKfB_h7HqC8
..

 • Praca z książką:

Tym razem tylko 4-latki – Karty Pracy, s. 25 – „Przedstawienie”

Pozdrawiam

Agata Łukaszewicz

..


Temat tygodnia 29.03.2021- 02.04.2021: WIELKANOC

 

PIĄTEK 02.04.2021

PROPOZYCJE NA PIĄTEK – 02.04.2021

Proponuję puścić dzieciom piosenkę, której już trochę uczyliśmy się. Może dzieci nauczą się jej dalej?

 • Zabawy z piórkiem – dziecko porusza się w rytmicznie przy dowolnej muzyce – trzymając w dłoniach piórko. Podczas przerwy w muzyce – dziecko staje w miejscu, unosi dłonie z piórkiem wysoko do góry, puszcza piórko, a następnie próbuje je złapać w „miseczki” zrobione z dłoni. Dźwięki muzyki są ponownym zaproszeniem do ruchu z piórkiem w dłoni.
 • „Zajączki” – proponuję wykonanie zajączków, które pięknie ozdobią nasze mieszkanie na czas Świąt Wielkanocnych. Miłej pracy.
  ..
  .
  .
  .
  ..
  ..

.

.

.

.

.

.

.

.

.Praca z wykorzystaniem Kart pracy – tylko 5-latki

– Karty pracy, s. 47 – „Wielkanoc”

– Karty pracy, s. 48 – „Stół wielkanocny”

Agata Łukaszewicz


 

CZWARTEK 01.04.2021

Propozycja zabaw do tematu „Wielkanoc”

01.04.2021r. /czwartek/

Słuchanie piosenki „Kura czy jajo?

https://www.youtube.com/watch?v=nA9fBGhF168

Oglądanie historyjki obrazkowej „Od jajka do kury”- ustalenie kolejności zdarzeń na obrazkach

Oglądanie filmu edukacyjnego „Bajka o jajkach”

https://www.youtube.com/watch?v=lIWDCkbVQ6A

Eksperyment z jajkiem (Dlaczego jajko nie tonie) – Bing video

Rozwiąż sudoku- dopasuj obrazki tak, aby nie powtarzały się w żadnym rzędzie ani w żadnej kolumnie.

Życzę miłej zabawy.

Pozdrawiam serdecznie. Alicja Meller
..
..

 

PROPOZYCJE NA CZWARTEK – 01.04.2021

 • „Prawda – fałsz” – zabawa dydaktyczna

Rodzic mówi zdanie, zaś dziecko określa, czy jest ono prawdziwe, czy fałszywe. Jeżeli zdanie jest fałszywe, to dziecko próbuje powiedzieć, jak powinno brzmieć:

– Święta Wielkanocne kojarzą nam się z choinką i św. Mikołajem.

– Do koszyczka wkładamy żelki, cukierki czekoladowe i chrupki.

– Mazurki i baby to najpopularniejsze ciasta wielkanocne.

– Święta Wielkanocne zawsze obchodzimy latem.

– Najważniejszym posiłkiem w czasie Świąt Wielkanocnych jest wielkanocne śniadanie.
..

 • „Smaki czekolady” – zabawa sensoryczna

Dziecko degustuje po małej kostce czekolady różnego rodzaju: mlecznej, białej, gorzkiej (ma zasłonięte oczy), próbuje odgadnąć rodzaj (nazwę) smakołyki, który spróbował.
..

Dziecko wodzi palcem po śladzie przy piosence „Dzwonki”. Próbuje śpiewać też piosenkę.

Potem dziecko ozdabia wzór (na żółtej stronie) różnorodnymi materiałami, np. ziarnami, plasteliną, folią aluminiową, itp.

Pozdrawiam.

Agata Łukaszewicz


ŚRODA 31.03.2021r.

PROPOZYCJE NA ŚRODĘ – 31.03.2021

Kącik Dobrego Startu – zajęcia oparte na Metodzie Dobrego Startu pod redakcją prof. Marty Bogdanowicz

4-latki:

1. „Taniec ze wstążką” – przy piosence:  –>  załącznik

 

Przypominamy sobie co to jest „pisanka”. Dziecko otrzymuje wstążkę/ pasek bibuły. Wyjaśniamy dziecku, że przy piosence będzie kręcić ręką wkoło tak, aby wstążką „narysować” w powietrzu kształt jajka. Dziecko tańczy swobodnie ze wstążką – nie zapominając o kreśleniu kształtu jajka.

2. Odtwarzanie wzoru –> załącznik

Dzieci słuchają piosenki i wodzą palcem po wzorze (na odwrocie kartki z koszyczkiem). Następnie próbują samodzielnie narysować wzór kredką – ważna jest kolejność rysowania kresek: 2 pionowe, 2 poziome i owal.

3. Kolorowanie obrazka „koszyczek wielkanocny i baranek” –> załącznik

Przed kolorowaniem obrazka dziecko próbuje samodzielnie narysować w koszyczku zapamiętany wzór – pisankę. Kolorujemy obrazek na wskazane kolory.

5- latki:

1. „Gniotki” – przy piosence:  –> załącznik

Dziecko otrzymuje kawałek gazety/ gąbkę, którą będzie ugniatać w rytm śpiewanej piosenki, trzymając ją w wyciągniętej przed siebie dłoni (raz w jednej, raz w drugiej dłoni)

2. Odtwarzanie wzoru –    –> załącznik

Dzieci słuchają piosenki i wodzą palcem po wzorze (na odwrocie kartki z ptaszkami). Następnie próbują samodzielnie narysować wzór „chmurki” kredką – ważny jest kierunek kreślenia.

3. Kolorowanie obrazka „latające ptaszki” –>  załącznik

Przed kolorowaniem obrazka dziecko próbuje samodzielnie narysować chmurkę – zapamiętany wzór. Kolorujemy obrazek na wskazane kolory.

ĆWICZENIA GIMNASTYCZNE Z WYKORZYSTANIEM PLUSZOWYCH ZABAWEK

https://www.youtube.com/watch?v=nGx4T25B3ro

PRACA Z KSIĄŻKĄ:

5-LATKI:

 • Karty pracy, s. 45 – „wielkanocne symbole”

 • Karty pracy, s. 46 – „wielkanocne potrawy”

Pozdrawiam

Agata Łukaszewicz


WTOREK- 30.03.2021r.

1.Konstruowanie gry-ściganki „Wyścig po pisanki”-

-tworzenie gry ściganki: rysowanie drogi, oznaczanie pól, ustalenie zasad gry, rozgrywanie gry planszowej z członkami rodziny.

/Celem zabawy jest rozwijanie u dzieci umiejętności konstruowania prostych gier planszowych, rozwijanie wyobraźni twórczej, przestrzeganie reguł gry, sprawne odczytywanie liczby oczek na kostce/.

Potrzebne przedmioty:

-duża kartka papieru

-kredki lub mazaki

-kostka matematyczna

-pionki /klocki, guziki itp./

Inspiracją do tworzenia gry może być piosenka „Hopla, hopla!

Zapraszam do wysłuchania piosenki.

https://www.youtube.com/watch?v=t-jVEPrPR9c

 

MUZYCZNA GIMNASTYKA – ćwiczenia W PODSKOKACH

https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU

Życzę miłej zabawy

Pozdrawiam serdecznie: Alicja Meller

PROPOZYCJE NA WTOREK – 30.03.2021

1.„O kurce, która zapominałaby o tradycji” M. Szeląg – słuchanie opowiadania i rozmowa na temat zwyczaju malowania jajek na Wielkanoc.

Słońce tego dnia odważnie przedzierało warstwę chmur, a jego promienie ogrzewały wymarzniętą

po zimie ziemię. I choć już niespełna miesiąc temu zniknęły ostatnie śniegi, a na wierzbach

pojawiły się kotki, to dopiero ten dzień przyniósł prawdziwe ocieplenie.

Wiejską dróżką wijącą się pomiędzy pastwiskami, polami i łąkami, wesoło podśpiewując,

maszerował tego dnia młodziutki suseł Sylwek, który niedawno obudził się z zimowego snu.

Szedł dość długo i poczuł się zmęczony. Rozejrzał się wokół i zauważył wysoką lipę. Postanowił

do niej podejść na odpoczynek. Gdy zbliżył się nieco do drzewa, spostrzegł siedzącą pod nim

smutną kokoszkę i rozsypane wokół niej jajka.

Cześć, jestem Sylwek. Co ci się stało? – zapytał z ciekawości suseł.

Ja, ja… nie wiem. Nic nie wiem, bo nic nie pamiętam! Bardzo boli mnie głowa, mam ogromnego

guza! – rzekła przestraszona, obolała kurka i zapłakała.

Zaraz, zaraz, nie płacz. Pomogę ci… – rzekł suseł serdecznym tonem i zabrał się do zbierania rozsypanych na ścieżce kolorowych jajek. Wrzucał je z powrotem do białego koszyka z żółtą wstążką.

Może ty wiesz, kim jestem i co tu robię? – zapytała kokoszka głosem pełnym nadziei.

Niestety nie wiem, ale czekaj… Nie martw się! Jak razem pomyślimy, to na pewno coś wymyślimy!

W końcu… co dwie głowy, to nie jedna! – pocieszył kokoszkę Sylwek i zaczął drapać się po czole, myśląc, co mogło się stać. Wyjął ze swojej torby wielką lupę i przeglądał z wielką dokładnością ścieżkę w poszukiwaniu czegoś, co pomogłoby rozwiązać zagadkę.

Już wiem! To jest przyczyna całego zajścia! – suseł podskoczył z radości i wskazał na wystający gruby korzeń lipy. Wyjaśnił, że prawdopodobnie nieuważna kurka potknęła się o niego i przewróciła. Stąd guz na głowie, utrata pamięci i rozsypane na ścieżce jajka.

Masz rację, coś mi się przypomina. Tak, potknęłam się o niego i uderzyłam o ten tu kamień – zaczęła sobie przypominać kokoszka.

Szłam, o tamtędy, z koszykiem tych jajek, ale dokąd szłam? Tego już nie pamiętam… – kurka znów posmutniała.

Ty, popatrz! Popatrz na te jajka! One są dziwnie kolorowe! Przecież nie ma takich jajek. Ktoś musiał je pomalować! – krzyknął suseł.

Ale po co komu pomalowane jajka? – zdziwiła się kurka.

Tego nie wiem, ale się dowiem. Czekaj, pomyślmy troszeczkę – to mówiąc, suseł znowu zasępił się i zatopił w rozmyślaniach., ale mimo że długo myślał, nic nie przychodziło mu do głowy.

Witajcie, moi przyjaciele! Co tak dumacie pod tym drzewem?! – ukłonił się zając, który pojawił się nie wiadomo skąd.

Cześć, próbujemy rozwikłać zagadkę podroży kurki i tajemnicę kolorowych jajek – odrzekł suseł.

Przecież to proste! To są pisanki. Przed Wielkanocą maluje się jajka, żeby były kolorowe. To taka pradawna tradycja. Kolorowe jajko jest symbolem świąt.

Aaa, teraz pamiętam! Już wszystko sobie przypomniałam! – wykrzyknęła uradowana kurka i opowiedziała całą historię. Wczoraj wieczorem malowała jajka, żeby dzisiaj rozdać je zwierzętom, które prosiły ją o pomoc w ich ozdabianiu.

Pewnie czekają na pisanki, a ja już jestem spóźniona. Będą zasmuceni, jeśli dziś im ich nie dostarczę. Nie będą mogli świętować Wielkanocy! Muszę czym prędzej rozdać je przyjaciołom, żeby tradycji stało się zadość. Pomożecie mi? – zapytała kokoszka swoich nowych znajomych.

I tak we troje roznosili barwne jajka aż do samego zmierzchu.

Rozdaliśmy wszystkie pisanki. Niestety kurko, dla ciebie zabrakło… Nie została ani jedna…

Część stłukła się podczas twojego porannego upadku… – zasmucił się suseł.

To nic! – powiedziała kokoszka i dodała – zaraz nowe pomaluję i siebie oraz was nimi obdaruję!

A ja ci chętnie pomogę! – skoczył zając z radości.

Ja też się przyłączę, choć nigdy jajek nie malowałem i świąt w ten sposób nie świętowałem!

powiedział zachwycony suseł.

Zwierzęta w domu kurki malowały jajka pół nocy, dobrze się przy tym bawiąc. A rano zasiedli razem do wielkanocnego śniadania, które przygotowała kokoszka w podzięce za pomoc.

Na stole nie zabrakło oczywiście barwnych pisanek, które tak skrzętnie cała trojka ozdabiała kilka godzin temu.

Tradycja to dobra rzecz! Kultywując ją, można się dobrze bawić i razem spotkać. To takie ożywianie na chwilę pradawnych zwyczajów. Od dziś i ja będę w ten sposób obchodził Wielkanoc! – powiedział szczęśliwy suseł, trzymając w łapce pomalowaną niezdarnie przez siebie pisankę.

….

 • Zadajemy dziecku pytania do wysłuchanego utworu:

Kogo podczas wiosennego spaceru napotkał suseł Sylwek?

– Co się przytrafiło kokoszce?

– Kto pomógł rozwikłać zagadkę kolorowych jajek?

– Jak nazywały się kolorowe jajka, które rozsypała kurka?

– Czego symbolem jest pisanka?

– Po co kurka niosła kolorowe jajka?

– Kto pomógł jej w roznoszeniu jajek?

– Dlaczego dla kurki zabrakło pisanek?

– W jaki sposób zwierzęta rozwiązały ten problem?

– Kto zasiadł do świątecznego śniadania w domu kurki?

– Co postanowił suseł Sylwek, gdy trzymał w łapce pisankę, i dlaczego?

….

2.„Zbieramy rozsypane jajka” – zabawa ruchowa.(potrzebne będą papierowe pisanki)

Przed zabawą rodzic rozmieszcza w rożnych miejscach w pokoju kolorowe jajka (papierowe sylwety). Dziecko maszeruje w rytmie wygrywanym przez rodzica na pokrywce (można też rytm marszowy wyklaskać). Gdy wygrywany rytm cichnie, dziecko szuka ukrytych sylwet pisanek. Wznowienie „granego rytmu” ponownie przywołuje dziecko do marszu. Gdy wszystkie pisanki zostaną odnalezione, dziecko siada, przelicza swoje pisanki i mówi, gdzie je znalazło, np. na półce, pod stołem, na krześle,obok drzwi, za misiem, przed lalą, na parapecie, między kwiatami.

3.„Lepię jajeczka” – praca z wykorzystaniem plasteliny, rozwijanie motoryki małej i regulacja napięcia mięśniowego.

Dziecko lepi z plasteliny kolorowe jajka.

4. 4-latki (chętne 5-latki również) „Siejemy rzeżuszkę dla baranka”(baranek z dodatkowej kartki – był przekazany razem z „Kartami pracy”)

Wybieramy pojemniczek, do którego wysiejemy nasiona rzeżuchy. Może to być pojemnik po twarożku, który w dowolny sposób można udekorować. Następnie wkładamy do środka watę (może być oczywiście ziemia), siejemy nasiona rzeżuchy i podlewamy wodą.

W tak przygotowany pojemniczek włożymy „Baranka”, którego wypychamy i składamy wg instrukcji. Na zakończenie przyczepiamy go do słomki/ patyczka i umieszczamy w pojemniczku z rzeżuchą.

(5 latki) – zamiast „baranka” wykonują wg instrukcji swoje ” kolorowe zajączki”

5.„Masażyk z jajem” – masaż z rymowanką ( do wykorzystania nawet przed snem)

Dziecko siedzi przed rodzicem, który wykonuje masaż na jego plecach. Oczywiście później następuje zmiana w parach – dziecko wykona masaż rodzicowi.

„Masażyk z jajem” – Marlena Szeląg

Te oto jajka nie są zbyt duże,

zapewne są to jajeczka kurze.

rysujemy palcem wskazującym jaja na plecach

Umaluję jaja na rożne kolory

głaszczemy plecy całą powierzchnią dłoni

i pędzlem zrobię dziwaczne wzory.

palcem wskazującym rysujemy dowolne wzory

Z góry do dołu zrobię paseczki

palcem wskazującym rysujemy paski z góry do dołu

i palcem na nich małe kropeczki.

palcem wskazującym stawiamy kropki na plecach

Och, jakie ładne jajka stworzyłem,

uciskamy delikatnie ramiona i barki

a jak się bardzo przy tym zmęczyłem!

głaszczemy plecy od góry ku dołowi

Położę się obok moich jajeczek,

posłucham sobie świątecznych bajeczek.

kładziemy głowę na plecach.

Lecz jakieś dziwy z jajkami się stały,

nagle skorupki ich popękały!

delikatnie „pstrykamy” w plecy palcami obu rąk

Z jajek tych wyszły kurczątka – ptaszki,

onieśmielone wbiegły mi pod paszki!

palcami obu dłoni „biegamy” po całych plecach,

wkładamy dłonie pod paszki .

6. Praca z wykorzystaniem książek:

(5 latki) – Zeszyt grafomotoryczny, s. 60 – „Pisanki w koszyczku” – przypominam o prawidłowej postawie ciała i chwytu kredki podczas pracy.

Pozdrawiam

Agata Łukaszewicz


PONIEDZIAŁEK- 29.03.2021r.

„Wielkanoc”

PROPOZYCJE NA PONIEDZIAŁEK – 29.03.2021

„Jajka…”

1. „O jajkach słów kilka” – rozmowa na podstawie ilustracji na temat jaj znoszonych przez rożne ptaki. (załącznik)

 • Zwracamy uwagę na napis jajka do czytania globalnego.
 • Pytamy, czy dziecko zna jakieś litery. Czy są litery, które się powtarzają?
 • Rozmawia z dziećmi na temat wielkości i wyglądu jaj znoszonych przez rożne ptaki (przepiórka znosi małe nakrapiane jajko, kura, kaczka, gęś – większe jajko, struś – największe), analiza ilustracji przedstawiających jaja oraz ptaki, które je składają.
 • Zachęcamy dziecko do samodzielnych wypowiedzi pełnym zdaniem.

2.„Co znajdę pod skorupką?” – zabawa badawcza. (Potrzebne 2 jajka kurze: surowe i ugotowane na twardo)

 • Przygotowujemy dwa jajka kurze – jedno zwykłe, świeże, drugie ugotowane na twardo. Pytamy dziecko, czy wie, co kryje się pod skorupką.
 • Po wypowiedziach dziecka rozbijamy na talerzu jedno jajko oraz kroimy na pół jajko ugotowane i wskazujemy białko oraz żółtko.
 • Dziecko obserwuje i szuka różnic między jajkiem surowym a ugotowanym.
  ….

3.„Jajka!” – zabawa ruchowa.

Dziecko biega w czasie muzyki puszczonej przez rodzica. Na przerwę w muzyce dziecko zamienia się w pisankę – siada na piętach, kuląc się tak, aby przypominać kształtem jajko.

4. „Pisanki” – praca plastyczna. (Potrzebne będą kolorowe kartki, nożyczki, do wyboru: bibuła, kredki, farby, mazaki)

Dziecko dostaje kolorową kartkę A4 (najlepiej papier techniczny)z narysowanym na niej owalem (jajkiem). Dzieci wycinają jajka i ozdabiają je w dowolny sposób: kolorowym papierem i/lub bibułą, farbami, kredkami lub mazakami.
….

5. „Obierz jajko” – doskonałe ćwiczenie na rozwijanie motoryki małej u dziecka.

Dziecko samodzielnie obiera jajko ze skorupki. Jeżeli dziecko ma problem pomóżmy mu w ten sposób, że rodzic zacznie obieranie a dziecko dokończy.

6. Gra z wykorzystaniem tableta/laptopa „Policz sylaby i odsłoń obrazek”

https://learningapps.org/watch?v=pwzkz7gqk21

 


7. Praca z wykorzystaniem książek:

4-latki – Karty Pracy s.24 – „Dziewczynka zbiera pisanki”

5-latki – Zeszyt grafomotoryczny – „Połówki jajek”

Ważne! Proszę zwrócić uwagę na: prawidłowe trzymanie kredki (kredka leży na 3 palcu) oraz na pozycję w czasie pracy: siedzimy prosto przy stoliku, nogi opuszczone na podłogę, druga ręka leży na stoliku i przytrzymuje książkę).

Pozdrawiam.

Agata Łukaszewicz